ป้ายแขวนกระเป๋าเดินทาง หนังเทียม และหนังแท้                                        สวี๊ทดี้ ละม่อม                        

                               รับบริการออกแบบ และผลิตป้ายแขวนกระเป๋าหนังเทียม และหนังแท้
                            ป้ายแบรนด์ติดกางเกงยีนต์ ปกสมุด ปั๊มโลโก้กระเป๋าหนัง สายคาด

                     รูปแบบต่างๆ ทั้งแบบปั๊มโลโก้แบบจมในเนื้อหนัง และแบบปั๊มนูน ปั๊มฟอยด์เงิน ฟอยด์ทอง
                        รวมทั้งกล่องบรรจุให้เข้ากับงานนั้นๆ เช่นกล่องกระดาษ กล่องจั๋วปัง กล่องพลาสติกใส
                     

                  ขนาดสำเร็จรูปที่ร้านมี   จำนวนเริ่มต้นผลิต 300  ชิ้น
                 แบบขนาดและรูปแบบใหม่ตามความต้องการ  รับผลิตขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 1,000  ชิ้น
                 

 
    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
    แผนที่มาร้านอยู่ด้านล่าง
 
          
                กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
            


                  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )  
 
 
        
                                                                               
                กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
   

    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 


  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
 
       

 แผนที่มาร้านอยู่ด้านล่าง


        
กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )       
 
               
    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
 
                    

          
    ขนาดและแบบสำเร็จรูป จำนวนเริ่มต้นผลิต 300 ชิ้นกรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )
  
       กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )   
                 
                   
    
                             
                   ป้ายแขวนกระเป๋าหนังเทียม และหนังแท้ ปั๊มโลโก้ สวยเรียบ ใช้ประโยชน์ได้
                                                     สามารถเลือกสีหนังได้
                                
         กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )       

                

                                                                สวี๊ทดี้ ละม่อม 
                                                     SWEETDY  LAMOM
                             
                                    จตุจักร โครงการ 9  ซอย 13/2 เลขที่ 61-62

                                          เปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
                                            ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.

                                              tel 085-832-3553
                                

                                                e-mail : yesdeedy@yahoo.com
                                                sweetdylamom@yahoo.com

               
                                      
        
  แผนที่มาร้าน สวนจตุจักร 
( เปิดบริการเฉพาะ วันเสาร์  และ วันอาทิตย์  เวลา 9.00 - 17.00 น. )
 

   T : 085-832-3553
 กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ                    
  
                                      

                      
                                                                   
                                                     
          
         
 
                                                  

                   

                      


                                      

                                     
               
                     
                                          
                                           
 
                                     
                         
                                


                                           


                                                      

                                     


       

หน้าเว็บย่อย (1): เครื่องคิดเลขน่ารัก
Comments