ป้ายแขวนกระเป๋าเดินทาง หนังเทียม และหนังแท้                                        สวี๊ทดี้ ละม่อม                        

                               รับบริการออกแบบ และผลิตป้ายแขวนกระเป๋าหนังเทียม และหนังแท้
                            ป้ายแบรนด์ติดกางเกงยีนต์ ปกสมุด ปั๊มโลโก้กระเป๋าหนัง สายคาด

                     รูปแบบต่างๆ ทั้งแบบปั๊มโลโก้แบบจมในเนื้อหนัง และแบบปั๊มนูน ปั๊มฟอยด์เงิน ฟอยด์ทอง

                            รวมทั้งกล่องบรรจุให้เข้ากับงานนั้นๆ  จำนวนเริ่มต้นผลิต 300 ชิ้น
                   ดูตัวอย่างสินค้าของจริงได้ที่ร้าน  SWEETDY LAMOM  จตุจักร เฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์

 
    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
   
          
                กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
            


                  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )  
 
 
        
                                                                               
                กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
   

    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )     กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
        


        
กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )       
                 


กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )  
                    

             กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )                  
                     
จำนวนเริ่มต้นผลิต 300 ชิ้น

                  
              
           กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )       
                                               กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    

                                     
                                      
                                           จำนวนเริ่มต้นผลิต 300 ชิ้น
                                        


                                                           จำนวนเริ่มต้นผลิต 300 ชิ้น

                                                        จำนวนเริ่มต้นผลิต 300 ชิ้น


                           
ป้ายแขวนกระเป๋าหนังเทียม และหนังแท้ ปั๊มโลโก้ สวยเรียบ ใช้ประโยชน์ได้
                                                               สามารถเลือกสีหนังได้

                                                                             
                    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )     

                      


                                          ตัวอย่างป้ายหนังเทียมแบบปั๊มนูนโลโก้

                                     
                     กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
 
                    

                                          
                                           
 
                                     
                   
     
                                                      สวี๊ทดี้ ละม่อม 
                                                       SWEETDY  LAMOM
                             
                                    จตุจักร โครงการ 9  ซอย 13/2 เลขที่ 61-62

                                          เปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
                                            ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.

                                              tel 085-832-3553
                                

                                                e-mail : yesdeedy@yahoo.com
                                                sweetdylamom@yahoo.com

                                


                                           


                                                      
  แผนที่มาร้าน  สาขาสวนจตุจักร 
( เปิดบริการเฉพาะ วันเสาร์  และ วันอาทิตย์  เวลา 9.00 - 17.00 น. )
 

   T : 085-832-3553
 กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ

                                     


       

หน้าเว็บย่อย (1): เครื่องคิดเลขน่ารัก
Comments