8 ป้ายแขวนกระเป๋าเดินทางหนังเทียม และหนังแท้ ปั๊มโลโก้ ปั๊มฟอยด์                                        สวี๊ทดี้ ละม่อม                        
                                  
IT  ALL  HAPPENED  BEYOND  IMAGINATION
                                                          SIMPLY  BUT  DIFFERENT

                               รับบริการออกแบบ และผลิตป้ายแขวนกระเป๋าหนังเทียม และหนังแท้
                            ป้ายแบรนด์ติดกางเกงยีนต์ ปกสมุด ปั๊มโลโก้กระเป๋าหนัง สายคาด

                     รูปแบบต่างๆ ทั้งแบบปั๊มโลโก้แบบจมในเนื้อหนัง และแบบปั๊มนูน ปั๊มฟอยด์เงิน ฟอยด์ทอง
                        รวมทั้งกล่องบรรจุให้เข้ากับงานนั้นๆ เช่นกล่องกระดาษ กล่องจั๋วปัง กล่องพลาสติกใส
                     

                  ขนาดสำเร็จรูปที่ร้านมี   จำนวนเริ่มต้นผลิต 300  ชิ้น
                 แบบขนาดและรูปแบบใหม่ตามความต้องการ  รับผลิตขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 1,000  ชิ้น
                 


 
    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
    แผนที่มาร้านอยู่ด้านล่าง

  ตัวอย่างป้ายแขวนกระเป๋าเดินทางหนังแท้ ปั๊มจม และปั๊มนูนโลโก้
 รูปช้าง และเครื่องบิน ( เฉพาะ  2 แบบนี้ มีจำหน่ายปลีก ที่หน้าร้านจตุจักร )


          
                กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )
    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )  


      กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )              
  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )  
               
 ตัวอย่างป้ายแขวนกระเป๋าเดินทางหนังแท้  ปั๊มโลโก้บริษัท  พร้อมกล่องใส่พิมพ์ชื่อบริษัท
ทางร้านไม่จำหน่ายสินค้าตัวอย่าง สามารถชมสินค้าของจริงทุกชิ้นในเว๊บ ได้ที่หน้าร้านจตุจักร
เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17,00 น .แผนที่มาร้านอยู่ด้านล่าง

       
  
  ตัวอย่างป้ายแขวนกระเป๋าเดินทางหนังเทียม หูเข็มขัด  ปั๊มโลโก้บริษัท  ( เลือกสีหนังเทียมได้ )
   

   กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 


  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
         

 แผนที่มาร้านอยู่ด้านล่าง        
กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )       
 
               
    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
   
 

              
     

 กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )


 


 
       กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )   
                 
          กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )              
 
   


                              

             
                                                              สวี๊ทดี้ ละม่อม 
                                                     SWEETDY  LAMOM
                             
                                    จตุจักร โครงการ 9  ซอย 13/2 เลขที่ 61-62

                                          เปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
                                            ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.

                                            tel : 085 - 832 - 3553
                                

                                                e-mail : yesdeedy@yahoo.com
                                                sweetdylamom@yahoo.com
                                
  
  แผนที่มาร้าน สวนจตุจักร 
( หน้าร้านเปิดบริการเฉพาะ วันเสาร์  และ วันอาทิตย์  เวลา 9.00 - 17.00 น. )
 

   T : 085-832-3553
 กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ            

                

                                                            

               
                                      
                         
                                        

                      
                                                                   
                                                     
          
         
 
                                                  

                   

                      


                                      

                                     
               
                     
                                          
                                           
 
                                     
                         
                                


                                           


                                                      

                                     


       

หน้าเว็บย่อย (1): เครื่องคิดเลขน่ารัก
Comments