สมุดโน๊ตปกหนัง และสมุดใส่นามบัตรหนังแท้ปั๊มโลโก้                                               
                                   
สวี๊ทดี้ ละม่อม

                                    
รับออกแบบและผลิต สมุดโน๊ต สมุดฉีก
                                   รูปแบบ และขนาดต่างๆ เช่นตัวอย่างในรูปเป็นสมุดฉีก
                             ปกหนังวอลเปเปอร์ ปกหนังแท้ปั๊มโลโก้ ปกหุ้มผ้า ปกกระดาษพิมพ์โลโก้

                                         แบบสำเร็จรูปเริ่มต้นผลิตที่ 300 เล่ม
                                          แบบออกแบบผลิตใหม่ ที่ 500 เล่ม
                                                      ระยะเวลาผลิต 1.5-2 เดือน


                             

                                     กรุณาติดต่อ เฉพาะในวันและเวลา เปิดให้บริการ

 
   
                                                  

                                 ชมสินค้าตัวอย่างของจริงได้ที่ร้าน สวี๊ทดี้ ละม่อม

                                 

                                  จตุจักร เปิดเฉพาะวัน เสาร์ แล ะวันอาทิตย์
                                   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. tel   085- 832- 3553                             ดูเส้นทางมาร้านได้ที่ คอลัมภ์หน้าแรก หัวข้อแผนที่มาร้าน

                                       e-mail : yesdeedy@yahoo.com
                                            sweetdylamom@yahoo.com

                      
                  
                         
     
หน้าเว็บย่อย (1): สมุดโนตปกหุ้มผ้า
Comments