กรอบรูป

   กรอบรูปทั้งหมดเป็นงานไม้ทำสี  และปํ๊มนูนลวดลายปราณีต  ขนาดที่แจ้งคือขนาดของรูปตรงกลาง ยังไม่รวมพื้นที่กรอบขาว
 และกรอบไม้ของกรอบรูป