สินค้าพรีเมี่ยมต่างๆ
                           สินค้าพรีเมี่ยม ประเภทอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน รูปแบบต่างๆ พร้อมสรีนโลโก้
                                    จำนวนสั่ง 1,000 ชิ้นขึ้นไป สั่งล่วงหน้า 2.5-3