กล่องมีสต็อก จำหน่ายขั้นต่ำ 100 ใบ รับได้ทันที เฉพาะสาขาบางกะปิ


                                                          
                                            สวี๊ทดี้ ละม่อม
                                                IT ALL HAPPENED BEYOND IMAGINATION
      
         

     เช่นออกแบบและผลิตกล่อง และแพ็คเกตจิ้งต่างๆ เช่น  ( Paper box , Premium box , Packaging ideas design )
             กล่องใส่ของชำร่วย กล่องอาหารเสริม กล่องสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่ขนม
กล่องเครื่องสำอางค์
       กล่องสบู่ กล่องใส่ผลิตภัณฑ์สปา  กล่องคุ๊กกี้  กล่องแยม กล่องใส่เสื้อยืด กล่องมาการอง กล่องยาเวชภัณฑ์ต่างๆ

                  ทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบผลิตใหม่ตามความต้องการของลูกค้า โดยดึงงาน design
                    และสัดส่วนที่เหมาะสมสวยงามลงตัว เพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ และสินค้านั้นๆ
                                     รวมถึงรับออกแบบแบรนด์โลโก้ต่างๆ เพื่อสินค้ามีจุดเด่นเป็นที่จดจำง่าย     ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                     ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                      
                        
          
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                      ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
         กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป     ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
                                        
    ระยะเวลาสั่งผลิต
   - กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
   -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที มีเฉพาะที่สาขาบางกะปิเท่านั้น


                  ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
 สำหรับกล่องมีสต็อก
จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
           
   
                                        
   ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้านทั้งสองสาขา บางกะปิ และ จตุจักร
                  

                                              กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ  
              ชมชุดแต่งงาน และแพคเก็ตต่างๆได้ใน www.bridesweetdylamom.com

                     
               
       หมายเหตุ - B6 และ B9a จำหน่ายหมดแล้ว
              
        ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                     ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                      
                        
          
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                      ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
         กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป     ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
                                        
    ระยะเวลาสั่งผลิต
   - กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
   -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที มีเฉพาะที่สาขาบางกะปิเท่านั้น


                     ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
   สำหรับกล่องมีสต็อก
จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
         
 
                                                                               
                                  
          ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้านทั้งสองสาขา บางกะปิ และ จตุจักร


                              


           
 
           
                        ชมชุดแต่งงาน และแพคเก็ตต่างๆได้ใน www.bridesweetdylamom.com


                           

                   ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
     สำหรับกล่องมีสต็อก
จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
   
          
          
               
        ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                     ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                      
                        
          
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                      ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
         กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป     ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
                                        
    ระยะเวลาสั่งผลิต
   - กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
   -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที มีเฉพาะที่สาขาบางกะปิเท่านั้น               
        

           
                                   กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ

                                กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ
                     
                                                    
                       ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
     สำหรับกล่องมีสต็อก
จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
   
          
          
               
        ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                     ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                      
                        
          
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                      ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
         กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป     ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
                                        
    ระยะเวลาสั่งผลิต
   - กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
   -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที มีเฉพาะที่สาขาบางกะปิเท่านั้น                                                                                                              

 
   
 
 


              
   รายการสินค้ามีของรับได้ทันที ( เฉพาะที่ สาขาบางกะปิ เท่านั้น ) จำนวนและขนาด ตามรายการที่แจ้งในรูป                                  กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ

                           ชมชุดแต่งงาน และแพคเก็ตต่างๆได้ใน www.bridesweetdylamom.com

              

                     กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ


                                       
กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ
 
    

                       ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
     สำหรับกล่องมีสต็อก
จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
   
          
          
               
        ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                     ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                      
                        
          
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                      ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
         กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป     ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
                                        
    ระยะเวลาสั่งผลิต
   - กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
   -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที มีเฉพาะที่สาขาบางกะปิเท่านั้น           

            กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ


ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ 
ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้านทั้งสองสาขา บางกะปิ และ จตุจักร
ผนที่มาร้านอยู่ด้านล่างของหน้าเว๊บนี้   
รุณาติดต่อเฉพาะ ในวันและเวลา เปิดให้บริการ   

  •   หมายเหตุ - กล่องที่สั่งขั้นต่ำ 50 ใบได้คือ  TB 4 , TB 5 , TB 6a ,TB 7,  TB 8,
  •                      TB 14,  (เป็นกล่องขนาดใส่ผ้าขนหนู )
 
                            กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ
 

                        กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ

            

  ชมชุดแต่งงาน และแพคเก็ตต่างๆได้ใน www.bridesweetdylamom.com

                         กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ  

 

 


 รายการสินค้ามีของรับได้ทันที ( เฉพาะที่ สาขาบางกะปิ เท่านั้น ) จำนวนและขนาด ตามรายการที่แจ้งในรูป 
 กรุณาติดต่อเฉพาะ  ในวันและเวลา เปิดให้บริการ
   


  •   หมายเหตุ - กล่องที่สั่งขั้นต่ำ 50 ใบได้คือ  TB 4 , TB 5 , TB 6a ,TB 7,  TB 8,
  •                      TB 14 (เป็นกล่องขนาดใส่ผ้าขนหนู ) 

 ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ 
    ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้านทั้งสองสาขา บางกะปิ และ จตุจักร


 


                       ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                                 ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )                                              
                      กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ  1,000    ใบ                        
                     กล่องตัดใหม่ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป  ขั้นต่ำ  2,000    ใบ
                                        
       ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
      -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
      -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
      -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที มีเฉพาะที่สาขาบางกะปิเท่านั้น

             ชมชุดแต่งงาน และแพคเก็ตต่างๆได้ใน www.bridesweetdylamom.com


          
    รายการสินค้ามีของรับได้ทันที ( เฉพาะที่ สาขาบางกะปิ เท่านั้น ) จำนวนและขนาด ตามรายการที่แจ้งในรูป   

                       

                             สอบถามเพิ่มเติมและดูสินค้าของจริงได้ที่ สวี๊ทดี้ ละม่อม ทั้งสองสาขา

                         
                                            
                                     กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา  เปิดให้บริการ

                                     e-mail : yesdeedy@yahoo.com
                    sweetdylamom@yahoo.com

                                
  แผนที่มาร้าน สาขาบางกะปิ  ( เปิดบริการวัน อังคาร พุธ พฤหัส อาทิตย์    10.00 - 17. 30 น.)
   
กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ

                                            

      

       
            
                                      
          


                                              ถ้ามาจากถนนเส้นรามคำแหง  ขับลงจากสะพานรามคำแหง
  ขับตรงข้ามแยกลำสาลีไม่ต้องขึ้นสะพาน  เมื่อข้ามแยกลำสาลีแล้ว                                                                 
                                                                
  ขับชิดเลนซ้ายไว้ ตรงมาเรื่อยๆ สังเกตผ่านโรงเรียนอนุบาลหัวหมากอยู่ซ้ายมือ ผ่าน ซอยรามคำแหง 97

  เตรียมเลี้ยวซ้ายสามแยกไฟแดง  หัวมุมเลี้ยวซ้ายมีร้านทองกวนอิมโต๊ะกัง                               
  เลี้ยวซ้ายแล้วขับรถช้าๆ เปิดไปซ้ายไว้เตรียมขึ้นจอดไม่เกิน 6 เมตร จะเป็นลานจอดรถเว้าเข้าไปจากถนน
  เป็นที่จอดรถรวม ว่างตรงไหน จอดได้หมดค่ะ
      
           
แผนที่บน Google Map                                                                                                                                       


 แผนที่มาร้าน สาขาสวนจตุจักร ( เปิดบริการ  เฉพาะวันเสาร์ และ อาทิตย์  9.00 - 17. 00 น. )
 
กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ


แผนที่บน Google Map