กล่องปั๊มนูน ปั๊มฟอยด์สีต่างๆ พิมพ์โลโก้ ตามความต้องการของลูกค้า


                                           สวี๊ทดี้ ละม่อม
                                                      IT ALL HAPPENED BEYOND IMAGINATION
       
 เช่นออกแบบและผลิตกล่องต่างๆ เช่น กล่องใส่ของชำร่วย กล่องสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่ขนม
         ทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบผลิตใหม่ตามความต้องการของลูกค้า โดยดึงงาน design
         และสัดส่วนที่เหมาะสมสวยงามลงตัว เพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ และสินค้านั้นๆ
                        รวมถึงรับออกแบบแบรนด์โลโก้ต่างๆ เพื่อสินค้ามีจุดเด่นเป็นที่จดจำง่าย
               ทั้งกล่องกระดาษ กล่องจั๋วปัง กล่องพลาสติก ถุงกระดาษพิมพ์ลาย และปั๊มโลโก้ต่างๆ
 


                  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
   
                
              
     
                   กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )         

 เช่นออกแบบและผลิตกล่องต่างๆ เช่น กล่องใส่ของชำร่วย กล่องสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่ขนม
         ทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบผลิตใหม่ตามความต้องการของลูกค้า โดยดึงงาน design
         และสัดส่วนที่เหมาะสมสวยงามลงตัว เพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ และสินค้านั้นๆ
                        รวมถึงรับออกแบบแบรนด์โลโก้ต่างๆ เพื่อสินค้ามีจุดเด่นเป็นที่จดจำง่าย
               ทั้งกล่องกระดาษ กล่องจั๋วปัง กล่องพลาสติก ถุงกระดาษพิมพ์ลาย และปั๊มโลโก้ต่างๆ         กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    


      กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    

  
         
                กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
          
          กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )
 

กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )
      
     

     กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )        ตัวอย่างกล่องใส่พวงกุญแจสีดำเคลือบด้าน และปั๊มจมโลโก้ ฟรอยด์เงินเงา

  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น 
  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
                                    ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
      สำหรับกล่องมีสต็อก ำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
 

     ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร
                          


                        ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                      ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                     
                        
                    กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ  1,000    ใบ                        
                กล่องตัดใหม่ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป  ขั้นต่ำ  2,000    ใบ
                                        
       ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
      -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
      -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
      -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที
  
           กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )         
 


 
  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )   


                           
               
  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น    ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )
     
       
 
                กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
       

                   
 ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
 
ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร
 
             
  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )   

                 
       
 

             
                   กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    

                      ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                               ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                                              

                        กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ 1,000   ใบ                        
                    กล่องตัดใหม่ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป    ขั้นต่ำ  2,000   ใบ
                                        
       ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
      -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
      -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
      -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที

                   
                ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ 
             ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ ร้านตุจักร
    
                                              
 
                         กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )      
กล่องกระดาษเงินด้าน ปั๊มโลโก้
                             
                  
      
                 กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น 
                 ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )                          
  
                                                         

     
                                                      
ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน
ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย       ขั้นต่ำ  300      ใบ
  ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )                                                
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                   ขั้นต่ำ 1,000    ใบ                        
กล่องตัดใหม่ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป  ขั้นต่ำ 2,000    ใบ
                                        

                                          
               
ตัวอย่างกล่องกระดาษทองด้าน ป้๊มนูนฟรอยด์ทองเงา โลโก้ลายเดียวกับการ์ดแต่งงาน
                                                ออกแบบและผลิต โดยร้าน สวี๊ทดี้ ละม่อม

                                                   สำหรับใส่ที่ทับกระดาษแก้วเป่า รูปรวงข้าว ทาทอง     
    
        


                               ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                                       ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )                                              
                             
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ 1,000    ใบ                        
                          กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป  ขั้นต่ำ  2,000    ใบ
                                        

       ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
      -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
      -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
      -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที
        
   ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ 
ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร

               สำหรับสินค้ามีของรับได้ทันที ดูรายการจำนวน และขนาดได้ใน หัวข้อกล่องมีสต็อค
           รายการกล่องแบบต่างๆ คลิ๊กดูได้ในหัวข้อกล่องใส่ของชำร่วย ในเว๊บย่อยใต้สุดของหน้า
                                       

                                 
                                 
                                                                                                             
                         ชมสินค้าตัวอย่างของจริงได้ที่ร้าน สวี๊ทดี้ ละม่อม
               จตุจักร โครงการ 9 ซอย 13/2 เลขที่ 61-62                       

                         เปิดเฉพาะวันเสาร์  และวันอาทิตย์
                                     ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
                                        Tel :  085-832-3553
                               

        แผนที่ร้าน  สาขาตลาดจตุจักร  ( เปิดบริการเฉพาะ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )     
          กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ  
                   

      
                  
                   


     
                                    


       


                                                 

                            

                  

                                  
                       


   
  
                                                                          
                                                        

   
        
                                  Comments