กล่องปั๊มนูน ปั๊มฟอยด์สีต่างๆ พิมพ์โลโก้ ตามความต้องการของลูกค้า


                                           สวี๊ทดี้ ละม่อม
                                                      IT ALL HAPPENED BEYOND IMAGINATION
        
 
   
                
              
     
                  
กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )         

     เช่นออกแบบและผลิตกล่องต่างๆ เช่น กล่องใส่ของชำร่วย กล่องสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่ขนม
             ทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบผลิตใหม่ตามความต้องการของลูกค้า โดยดึงงาน design
             และสัดส่วนที่เหมาะสมสวยงามลงตัว เพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ และสินค้านั้นๆ
                             รวมถึงรับออกแบบแบรนด์โลโก้ต่างๆ เพื่อสินค้ามีจุดเด่นเป็นที่จดจำง่าย
                               ทั้งกล่องกระดาษ กล่องพลาสติก ถุงกระดาษพิมพ์ลาย และปั๊มโลโก้ต่างๆ  
         
                กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    


    ตัวอย่างกล่องใส่พวงกุญแจสีดำเคลือบด้าน และปั๊มจมโลโก้ ฟรอยด์เงินเงา

  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น 
  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
                                    ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
      สำหรับกล่องมีสต็อก ำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
 

     ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร
                          


                        ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                      ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                     
                        
                    กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ  1,000    ใบ                        
                กล่องตัดใหม่ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป  ขั้นต่ำ  2,000    ใบ
                                        
       ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
      -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
      -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
      -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที
  
           กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )         
 
 
  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
                           
               
  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น    ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )      
        
               

       

                                 


                         
 
    
                                               
                       

 ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
 
ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร

             
                   กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    

                      ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                               ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                                              

                        กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ 1,000   ใบ                        
                    กล่องตัดใหม่ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป    ขั้นต่ำ  2,000   ใบ
                                        
       ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
      -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
      -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
      -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที

                   
                ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ 
             ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ ร้านตุจักร


                             
                      กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )     
      
                                       
                                                            กล่องกระดาษเงินด้าน ปั๊มโลโก้

                                                             


    
   กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น 
  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
    
         
        กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น
       ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
                                              


                 ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
 

                ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้านจตุจักร


                                          
                                    ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย       ขั้นต่ำ  300      ใบ
                                         ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )                                              
                             
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                   ขั้นต่ำ 1,000    ใบ                        
                          กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป  ขั้นต่ำ 2,000    ใบ

                                        

       ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
      -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
      -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
      -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที

                      ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ 
                ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร
                                                           
ตัวอย่างกล่องกระดาษทองด้าน ป้๊มนูนฟรอยด์ทองเงา โลโก้ลายเดียวกับการ์ดแต่งงาน
                                                ออกแบบและผลิต โดยร้าน สวี๊ทดี้ ละม่อม

                                                   สำหรับใส่ที่ทับกระดาษแก้วเป่า รูปรวงข้าว ทาทอง                                  
         
                                                                              

                                                    

                          ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                                       ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )                                              
                             
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ 1,000    ใบ                        
                          กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป  ขั้นต่ำ  2,000    ใบ
                                        

       ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
      -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
      -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
      -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที
 
   ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ 
ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร


      
                  
                          สำหรับสินค้ามีของรับได้ทันที ดูรายการจำนวน และขนาดได้ใน หัวข้อกล่องมีสต็อค
           รายการกล่องแบบต่างๆ คลิ๊กดูได้ในหัวข้อกล่องใส่ของชำร่วย ในเว๊บย่อยใต้สุดของหน้า
                                       


     
                                    


                   ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                                         ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )                                              
                              กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ 1,000    ใบ                        
                          กล่องตัดใหม่ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป  ขั้นต่ำ  2,000    ใบ
                                        
       ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
      -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
      -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
      -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที


 ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ 

 ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร

       


  •   ชมสินค้าตัวอย่างของจริงได้ที่ร้าน สวี๊ทดี้ ละม่อม
  •            จตุจักร โครงการ 9 ซอย 13/2 เลขที่ 61-62                       
  •        เปิดเฉพาะวันเสาร์  และวันอาทิตย์
               ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
               Tel :  085-832-3553
                                                     

                            

                  

                                  
   แผนที่ร้าน  สาขาตลาดจตุจักร  ( เปิดบริการเฉพาะ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )     
          กรุณาติดต่อเฉพาะใน วันและเวลา เปิดให้บริการ                        


   
  
                                                                          
                                                        

   
        
                                  Comments