แบบกล่องและขนาดสำเร็จรูป จำหน่ายขั้นต่ำ 300 ใบ สั่งผลิตล่วงหน้าPackaged and ready Minimum order 300 tickets sold in advance.
                                         สวี๊ทดี้ ละม่อม
                             IT ALL HAPPENED BEYOND IMAGINATION
                    
         เช่น บริการรับออกแบบ และผลิตกล่องใส่สินค้าทุกชนิด เช่นกล่องใส่ของพรีเมี่ยม
แจกเฉพาะเทศกาลต่างๆ กล่องใส่ผลิตภัณ์สปา  กล่องใส่ช็อคโกแล็ค กล่องใส่ขนมมาการ็อง กล่องใส่สบู่
  กล่องใส่น้ำหอม ครีมทาผิวต่างๆ รวมถึงกล่องใส่รองเท้า ที่ต้องการวัสดุโดดเด่นไม่ซ้ำใคร
         ด้วยวัสดุคุณภาพ การพิมพ์แบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับสินค้า
            ทั้งกล่องกระดาษ กล่องพลาสติกใส ถุงกระดาษ
  รวมถึงออกแบบแบรนด์โลโก้ สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ  อ่านรายละเอียด เรื่องการผลิต และจำนวน ที่ด้านล่าง
                   
             
                  

                                 
    

  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )
   


   กล่องขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย      ขั้นต่ำ    300   ใบ
               ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                     
                        
    
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                    ขั้นต่ำ  1,000    ใบ                        
    กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป   ขั้นต่ำ  2,000    ใบ
                                        

ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
 -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
 -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง )
 
         กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที
                ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
 สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด  หรือขั้นต่ำ 100 ใบ

                ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร
       
     

 กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )                          
    กล่องใส่เหรียญ 20 บาท โลโก้ปั๊มฟอยด์สีน้ำเงิน Navy blue ลายเดียวกับการ์ด เป็นกล่องผลิตใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า
               
                          
                   
 รายการกล่องแบบต่างๆ คลิ๊กดูได้ในเว๊บย่อย ใต้แผนที่ด้านล่างของหน้าเว๊บนี้  
                    
        
                        
   
   ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                     ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                      
                        
         
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                      ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
         กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป    ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
                                             ระยะเวลาสั่งผลิต
  -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
  -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที

 


         ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ

                                
  ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้านจตุจักร
    
    กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    

       
                      
        กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )                

            
        ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                     ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                      
                        
          
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                      ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
         กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป     ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
      ระยะเวลาสั่งผลิต
   - กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
   -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที
                                      


            
                      กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 


                    ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
       สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ  
  
        

 กล่องใส่แก้วนำ้ แก้วกาแฟ แบบต่างๆ
      

  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )  
 

    
          กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )                         
                  
 
 
         กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )   
 

  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
   
          
   แผนที่มาร้านอยู่ด้านล่างของเว๊บ
  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )            
 สำหรับจำนวนน้อยกว่า 300 ชิ้น ให้ดูในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที

 
   ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                  ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                      
                        
         
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                     ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
         กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป   ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
                                        
    ระยะเวลาสั่งผลิต
  -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
  -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที
             ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100

     กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    

            
   กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น   ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
     
 
 


   
    
  ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
    ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                      
                        
       
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                      ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
      กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป    ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
                                        
    ระยะเวลาสั่งผลิต
  -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
  -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที

           

                ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ

 
        

  ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ 
     ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้าน จตุจักร

   สำหรับจำนวนน้อยกว่า 300 ชิ้น ให้ดูในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที        กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น    ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )      
        ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
                     ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )
                                              
         
กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                    ขั้นต่ำ   1,000   ใบ                        
         กล่องตัดใหม่
ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป    ขั้นต่ำ   2,000   ใบ
                                        
    ระยะเวลาสั่งผลิต
  -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
  -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
  -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที


                   ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
     สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ

        
  กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
 
                        
                   ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
          สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
 
                               ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้านจตุจักร
  •  
      ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
   สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
    ลูกค้าสามารถนำสินค้า มาทดลองขนาดกล่องได้ที่ร้านจตุจักร


 

   กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )    
  ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ

 
   กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )  
 
      

   กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 
     กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ ) 

        กรุณาติดต่อเฉพาะในเวลา เปิดให้บริการ  9.00-17.00  น  ( ปิดบริการทุกวันจันทร์ )  
              

                       ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
 สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ  
  

 

             
           
  
   ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300    ใบ
               ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )                                              
        กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ 1,000    ใบ                        
    กล่องตัดใหม่ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป  ขั้นต่ำ  2,000    ใบ
                                         
         ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
       -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
       -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
       -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที          ทางร้านไม่จำหน่ายตัวอย่างกล่อง
 สำหรับกล่องมีสต็อก จำหน่ายยกเศษทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 100 ใบ
      

 

       

      
                                             
      จำหน่ายกล่องเปล่า ใส่ของชำร่วยน่ารัก หลายรูปแบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
      รวมถึงรับตัดกล่องพลาสติกใสทุกแบบทุกขนาด จำนวนขั้นต่ำตามรายละเอียดด้านล่าง

                           ขนาดสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว จำหน่าย    ขั้นต่ำ  300     ใบ
                                  ( ดูขนาดได้ในหัวข้อ แบบและขนาดกล่องสำเร็จรูปที่ทางร้านมีอยู่แล้ว )                                              
                       กล่องตัดใหม่ตามแบบลูกค้า                  ขั้นต่ำ 1,000     ใบ                        
                  กล่องตัดใหม่ความยาวตั้งแต่  25 cmขึ้นไป   ขั้นต่ำ  2,000     ใบ
                                         
                 ระยะเวลาสั่งผลิตกล่อง
               -กล่องขนาดสำเร็จรูป   ผลิต 2   อาทิตย์
               -กล่องแบบใหม่         ผลิต 2.5 - 3 อาทิตย์ ( ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกล่อง ) 
               -กล่องจำนวนน้อยไม่ถึง 300 ใบ ดูได้ในหัวข้อ กล่องมีสต็อกรับได้ทันที           


                            -  ในการสอบถามราคา สำหรับกล่องตัดใหม่ กรุณาแจ้งจำนวน ขนาด
                                เนื้อกระดาษ จำนวนสีที่พิมพ์ และรายละเอียดของกล่อง เช่นกล่องทึบ
                                หรือเจาะช่องโชว์สินค้า  พิมพ์ข้อความ หรือปั๊มโลโก้

                                   e-mail : yesdeedy@yahoo.com
                                      sweetdylamom@yahoo.com

                                   
                          ชมสินค้าตัวอย่างของจริงได้ที่ร้าน สวี๊ทดี้ ละม่อม
                            
จตุจักร โครงการ 9 ซอย 13/2 เลขที่ 61-62                       
                         
เปิดเฉพาะวันเสาร์  และวันอาทิตย์
                                  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
                                   Tel :  085-832-3553

                                                            
  แผนที่ร้าน สาขาจตุจักร  กรุณาติดต่อเฉพาะ ในวันและเวลา เปิดให้บริการ
(เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์  และ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )
                  

   
             

   
        
               


 
     

       
          
   
 
 
      
    
  
        
       
         

                                           

           
 

 

     
 
 
  
 
 
  


 

            
 •  
 •                                                                                                                                  

 •